رضا داوری | سیویلیکا

دکتر رضا داوری

استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی رضا داوری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی (هیات تحریریه)
  • دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه راهبرد فرهنگ (هیات تحریریه)
  • ماهنامه باغ نظر (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی رضا داوری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)
  • بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی (ارائه کننده)
  • ایران تاریخی فرهنگی، ایران سیاسی (ارائه کننده)

مقالات رضا داوری در کنفرانس های داخلی

وقت چیست و چگونه تلف می شود؟
سال 1383
ارائه شده در اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی

مقالات رضا داوری در ژورنال های داخلی

ملاحظاتی درباره اخلاق درجهان علم و مهندسی
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
وضع کنونی علم درکشور
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
امنیت سیاسی در اندیشه امام خمینی (ع)
سال 1388
ارائه شده در دوفصلنامه دانش سیاسی
پژوهشی در: نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی – منطقی مقولات وجود ارسطو
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های فلسفی
بررسی روشمندی ظهور فلسفه سیاسی در آثار اولیه سینمای ایران در دوران پهلوی اول (۱۳۰۶-۱۳۲۰)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر
جهت مناسب ساختمان در استان آذربایجان غربی
سال 1383
ارائه شده در فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)