آقای دکتر Bahram Ajorloo

Dr. Bahram Ajorloo

دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176706)

31
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers