ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Reza Mir Nejad

Reza Mir Nejad

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه بقیه اله علوم پزشکی تهران، ایران، جمهوری اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176714)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه بقیه اله علوم پزشکی تهران، ایران، جمهوری اسلامی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Reza Mir Nejad در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه بقیه اله علوم پزشکی تهران، ایران، جمهوری اسلامی

سمتهای علمی و اجرایی Reza Mir Nejad در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Reza Mir Nejad Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان انتشار ژن بیماریزای همولیزین (hyl) در انتروکوک های ایزوله شده از بیماران شهرتهران به روش مولکولی PCRدومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژن بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) کلاس (TYPE SHV) A در جدایه های کلینیکی اسینتوباکتربومانی در بیماران شهر قمدومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اپیدمیولوژی مولکولی و مقاومت انتی بیوتیکی سویه های انتروکوکوس فکالیس ایزوله شده ازبیمارستان های تهراندومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی فنوتیپی انتروکوک های مقاوم به لینزولید در نمونه های بالینی در بیمارستان های تهراندومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی1394
5دریافت فایل PDF مقالهبیماران بخش مراقبت ویژه دربیمارستان های تهراندومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی1394
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی ژن مقاومت بتالاکتاماز TEM در اشریشیاکلی جدا شده از نمونه های ادراری ایزوله شده از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه رباط کریمسومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس1396
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولکولی ژن کد کننده ی بتالاکتاماز CTX-M در کلبسیلا پنومونیه های ایزوله شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرتهرانسومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس1396
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن های کدکننده بتالاکتامازهایSHV،-1NDMو KPC در ایزوله های سودوموناس آیروژینوزا به روش PCRسومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس1396
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن های کدکننده بتالاکتاماز VEB و PER در سودوموناس آیروژینوزا ایزوله شده ازبیماران به روش مولکولی PCRسومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس1396
10دریافت فایل PDF مقالهThe Investigation of Frequency of sea,sec and tst genes in Staphylcoccus aureus isolated from Clinical sources in Karajبیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)1400
11دریافت فایل PDF مقالهMolecular detection of AdeFG efflux pump genes in clinical isolates of Acinetobacter baumannii and their role in antibiotic resistance in Tehranبیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران1398
12دریافت فایل PDF مقالهDiagnosis of Mycoplasma Pneumonia in Patients with Respiratory Tract Infections Using Three Methods of Culture, ELISA and PCR Molecular in Tehran Province, Iranبیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران1398
13دریافت فایل PDF مقالهDetermination of the prevalence of Acinetobacter baumannii isolated from clinical samples by PCR molecular method in Tehran, Iranبیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران1398
14دریافت فایل PDF مقالهAntibiotic Resistance Among Staphylococcus aureus and Escherichia coli Isolated from Traditional and Industrial Food Samplesبیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران1398
15دریافت فایل PDF مقالهDiagnosis and Identification of Macrolic Resistance (Clarithromycin) Mycoplasma Pneumonia in Patients with Respiratory Tract Infections in Tehran, Iranبیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران1398

Reza Mir Nejad Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل اتیولوژیک پریتونیت خودبه خودی باکتریائی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنهافصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهشناسائی و تعیین ژنوتیپ مولکولی مایکوپلاسما ژنیتالیو م با روشPCR-RFLPدر زنان مبتلا به عفونت های ژنیتالفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری روش Multiplex PCR برای جداسازی همزمان ژن های zot و ctxB ،ctxA در ویبریو کلرا ایزوله شده از بیمارانفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی فاکتورهای ویرولانس، تعیین سروگروپ ها و مقاومت پادزیستی سویه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن جداشده از کودکان مبتلا به پیلونفریت و التهاب مثانهفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1392
5دریافت فایل PDF مقالهتشخیص مولکولی مایکوپلاسما پنومونیه در مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش اینتگرون کلاس 2 در الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های اسینتوباکتر بومانی ایزوله شده از بیمارستان های شهر تهرانمجله پزشکی بالینی ابن سینا1390
7دریافت فایل PDF مقالهفراوانی مایکوپلاسما پنومونیه در بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی مراجعه کننده به بیمارستانهای مصطفی خمینی(ره)و خاتم الانبیا به روشهای کشت وPCRفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1397
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولکولی Ureaplasma urealyticum و Chlamydia trachomatis در زنان مبتلا به اندومتریوزفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1398
9دریافت فایل PDF مقالهReal-time RT PCR Evaluation of the Xylitol Effect on the Expression of Streptococcus pneumoniae cpsB,cpsD and psaA Genesفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1400
10دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Antibiotic Resistance and Biofilm Formation Ability Uropathogenic E. coli (UPEC) Isolated From Pregnant Women in Karajفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1399
11دریافت فایل PDF مقالهInvolvement of AcrAB and OqxAB Efflux Pumps in Antimicrobial Resistance of Clinical Isolates of Klebsiella pneumoniaفصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی1399
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی ژن مقاومت بتالاکتاماز TEM در اشریشیاکلی جدا شده از نمونه‌های ادراری از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه رباط کریممجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی1397
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولکولی‌ژن‌های کد‌کننده‌ی بتالاکتاماز CTX-M در کلبسیلا‌پنومونیه‌های ایزوله شده از بیماران مراجعه کننده به مناطق مختلف شهرتهرانمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی1397
14دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Resistance to Fluoroquinolones and Its Relationship whit parC Gene Mutation in Klebsiella pneumoniae Clinical Isolatesفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1399
15دریافت فایل PDF مقالهMolecular Detection of Adefg Efflux Pump Genes and their Contribution to Antibiotic Resistance in Acinetobacter baumannii Clinical Isolatesمجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی1398
16دریافت فایل PDF مقالهMolecular Detection and Evaluation of MLـ Resistance M. Pneumoniae Associated with Mutation in 23S RNA Gene among Iranian Patients with Respiratory Infectionsمجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی1399
17دریافت فایل PDF مقالهGenetic Diversity of ctxB Gene Among Classical O1 and El Tor Strains of Vibrio cholerae using High-Resolution Melting Curve Analysisفصلنامه آسیب شناسی ایران1399
18دریافت فایل PDF مقالهCRISPR Arrays: A Review on Its Mechanismفصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی1399
19دریافت فایل PDF مقالهAntibacterial Activity of Pomegranate (Punica granatum L.) Seed and Peel Alcoholic Extracts on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Isolated From Health Centersفصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی1397
20دریافت فایل PDF مقالهAssessment of the Prevalence of Class I and II Integrons in Klebsiella pneumoniae Isolates from Patients Referred to the Hospitals of Semnan, Iranفصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی1396
21دریافت فایل PDF مقالهAssessment of Susceptibility to Five Common Antibiotics and Their Resistance Pattern in Clinical Enterococcus Isolatesفصلنامه آسیب شناسی ایران1399
22دریافت فایل PDF مقالهComparing Rapid and Specific Detection of Brucella in Clinical Samples by PCR-ELISA and Multiplex-PCR Methodفصلنامه آسیب شناسی ایران1395
23دریافت فایل PDF مقالهMolecular Detection of Ureaplasma urealyticum from Prostate Tissues using PCR-RFLP, Tehran, Iranفصلنامه آسیب شناسی ایران1395
24دریافت فایل PDF مقالهSpecies-specific PCR for the Diagnosis and Determination of Antibiotic Susceptibilities of Brucella Strains Isolated from Tehran, Iranفصلنامه آسیب شناسی ایران1395
25دریافت فایل PDF مقالهA Comparative Evaluation of ELISA, PCR, and Serum Agglutination Tests For Diagnosis of Brucella Using Human Serumفصلنامه آسیب شناسی ایران1396
26دریافت فایل PDF مقالهMolecular Genotyping of Acinetobacter baumannii Species Isolated from Patients in Tehran, Iran, by Repetitive Element PCR Fingerprintingفصلنامه آسیب شناسی ایران1397
27دریافت فایل PDF مقالهMolecular Mechanisms of Resistance to Conventional Antibiotics in Bacteriaفصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی1397
28دریافت فایل PDF مقالهPrevalence PER and VEB beta-lactamase Genes among Acinetobacter baumannii Isolated from Patients in Tehran by PCRفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهEffect of selective oropharyngeal decontamination (SOD) on colonization of the Oropharynx in hospitalized patients in intensive care unitsفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1393
create: 2 June 2019 - view 1046
Support