مسعود ستوده | سیویلیکا

مسعود ستوده

استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی مسعود ستوده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی ایران (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه آسیب شناسی ایران (هیات تحریریه)

مقالات مسعود ستوده در کنفرانس های داخلی

میزان موفقیت هزینه یابی بر مبنای فعالیت در عمل و مسائل و مشکلات پیش رو
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، روانشناسی