بهروز شفقی | سیویلیکا

بهروز شفقی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی بهروز شفقی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه آسیب شناسی ایران (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی بهروز شفقی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)

مقالات بهروز شفقی در ژورنال های داخلی

بررسی یافته های آزمایشگاهی والدین بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام حسین (ع) طی سال 1376
سال 1379
ارائه شده در دوماهنامه فیض