پیمان محمدی تربتی | سیویلیکا

پیمان محمدی تربتی

دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی پیمان محمدی تربتی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه آسیب شناسی ایران (هیات تحریریه)

مقالات پیمان محمدی تربتی در کنفرانس های داخلی

A Rare Case of Schwannoma presenting as bilateral intraoccular masses
سال 1396
ارائه شده در نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
A Rare Case of Sporadic Renal Hemangioblastoma
سال 1397
ارائه شده در دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور
A Rare Case of Sporadic Renal Hemangioblastoma
سال 1397
ارائه شده در بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

مقالات پیمان محمدی تربتی در ژورنال های داخلی

Androgen Receptor Analysis in Relation to Estrogen and Progesterone Receptors as well as Histological Grade for Ductal Carcinoma In Situ of the Breast
سال 1385
ارائه شده در فصلنامه آسیب شناسی ایران
Remodeling of Average of Patients QC Method to Maximize Lengths of Analytical Runs in Regional Reference Laboratories
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه آسیب شناسی ایران
Analytical Performance and Quality Control of a Glucose Monitor System
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه آسیب شناسی ایران