آقای دکتر Mohammadreza Soltanpour

Dr. Mohammadreza Soltanpour

استادیار مهندسی برق و کنترل - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176754)

28
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers