غلامرضا مومنی | سیویلیکا

غلامرضا مومنی

رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی غلامرضا مومنی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

 • اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران (رئیس کنفرانس)
 • اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار (دبیر علمی)
 • اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری (رئیس کنفرانس)
 • چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (ریاست افتخاری کنفراس)
 • دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران (دبیر علمی)
 • اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار (رئیس کنفرانس)
 • پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (دبیر کنفرانس)
 • دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری (دبیر کنفرانس)
 • هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی (دبیر کنفرانس)
 • هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری (دبیر علمی)
 • پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی (دبیر علمی)
 • هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری (دبیر علمی)
 • هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک (دبیر علمی)

مقالات غلامرضا مومنی در کنفرانس های داخلی

ژئوشیمی کرومیت ها و سنگ میزبان کمپلکس افیولیتی ناحیه سبزوار
سال 1381
ارائه شده در ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی مشکلات حفاری انحرافی (Directional Drilling) و رفع آنها توسط حفاری جهت دار قابل هدایت توسط سیستم DS-NAS
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
بررسی نقش مدیریت دانش در اثربخشی و توانمند سازی سازمان های آموزشی
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
Study the effectiveness of combining knowledge management and organizational learning
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
بررسی نقش مدیریت دانش در اثربخشی و توانمند سازی سازمان های آموزشی
سال 1393
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
ارزیابی تحقق پذیری الگوی توسعه شهر الکترونیک (شهر مراغه)
سال 1394
ارائه شده در دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
امکان سنجی توسعه گردشگری در روستاهای کوهستانی با استفاده از مدل SWOT (دهستان فیروزجاه شهرستان بابل)
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
ارزیابی نقاط ضعف و قوت توسعه استان گلستان با استفاده از مدل swot
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
بررسی میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (شهر بناب)
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
مدیریت، رهبری و سبکهای آن
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
بررسی جایگاه مدیریت بر عملکرد کارکنان
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
معرفی پرسشنامه های پرکاربرد مرتبط در زمینه سنجش هوش معنوی
سال 1395
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
بررسی اصول مدیریت آموزشی صحیح در مدارس
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار