آقای دکتر Majid Maarif

Dr. Majid Maarif

استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176767)

2
110
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers