آقای دکتر Jalil Omidi

Dr. Jalil Omidi

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176769)

1
18
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers

Researchs