عباس مرادیان شهربابکی | سیویلیکا

عباس مرادیان شهربابکی

معرفی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

سمتهای علمی و اجرایی عباس مرادیان شهربابکی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)
  • اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران (دبیر اجرایی)
  • فصلنامه زمین شناسی اقتصادی (هیات تحریریه)