ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Reza Esmaeilzadeh kenari

Reza Esmaeilzadeh kenari

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176933)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Reza Esmaeilzadeh kenari در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Reza Esmaeilzadeh kenari Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثر تکنولوژی فشار بالا بر محصولات لبنیاولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
2دریافت فایل PDF مقالهروشهای جدید تعیین تقلب در روغن زیتوناولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
3دریافت فایل PDF مقالهروشهای تعیین نقطه دورریزی روغن پس از طی فرایند سرخ کردناولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص انتی اکسیدانی عصاره برخی از گیاهاناولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین ترکیبات فرار حاصل از اکسیداسیون درروغنهای غنی شده با اسید لینولئیک کونژوکه اسید چرب عملگرااولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
6دریافت فایل PDF مقالهفناوریهای نوین و افزایش امنیت موادغذاییاولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
7دریافت فایل PDF مقالهتشکیل بیوفیلم و تهدید ایمنی موادغذاییاولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات وکارایی انتی اکسیدانی عصاره های مختلف گیاهیاولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایمنی میکروبی فرایند فشار هیدرستاتیک بالا در مواد غذاییاولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین سولفیت در مواد غذایی با استفاده از روش انالیز تزریق مایعاولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
11دریافت فایل PDF مقالهروشهای تعیین قدرت انتی اکسیدانی انتی اکسیدانهااولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
12دریافت فایل PDF مقالهکاربردهیدروکلوئید درصنعت روغناولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
13دریافت فایل PDF مقالهکاربرد انتی اکسیدانهای طبیعی در پایدارسازی روغنهای خوراکیاولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
14دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فرایند فشار بالا در فراورده های گوشتی و ایجاد امنیت غذایی در آنهااولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
15دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از امواج التراسوند وکیتوزان در فراورده های گوشتیاولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
16دریافت فایل PDF مقالهاثرات توکسیکولوژیک نانوتکنولوژی برامنیت غذاییاولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
17دریافت فایل PDF مقالهتغییر وضعیت اب و هوا و ایمنی مواد غذاییاولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
18دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار حرارتی بر تغییرات اسیدهای چرب و پایداری اکسایشی روغن زیتون ارقام زرد، ماری و فیشمیبیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1390
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از فناوریهای نوین در صنعت خشکباربیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1390
20دریافت فایل PDF مقالهمروری بر کاربردهای عصاره گیاه پونه بعنوان افزودنی طبیعیهمایش ملی صنایع غذایی1390
21دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روغن‌های ضروری برخی از گونه‌های انارریجه و کاربردهای آن در صنایع غذاییهمایش ملی صنایع غذایی1390
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرعصاره پوست پرتقال تامسون در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کانولاهمایش ملی صنایع غذایی1390
23دریافت فایل PDF مقالهاکسیداسیون روغنها و چربیها و خواص استفاده از آنتی اکسیدانهای طبیعی در جهت پایدار سازی آنهاهمایش ملی صنایع غذایی1390
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی یکی از خصوصیات شیمیایی روغن مغز کلخونگ(Pistacia khinjuk) به عنوان یک منبع غذایی جدیدهمایش ملی صنایع غذایی1390
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبات فنولی حاصل از اسیدولیز لیگنین درپایدارسازی حرارتی روغن آفتابگرداندومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی سبوس برنج دو واریته طارم و ژاپونیکا و مقایسه عملکرد آنهادومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرایند استریفیکاسیون روغندومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
28دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثربرپایداری روغنهای خوراکیدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
29دریافت فایل PDF مقالهاثرشرایط حرارتی برساختاراسیدهای چرب و پایداری اکسایشی روغن زیتون ارقام زرد ماری و فیشمیدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
30دریافت فایل PDF مقالهتصفیه روغن ماهیدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
31دریافت فایل PDF مقالهتولید سوکسینیک اسید از گندم با استفاده از روش تصفیه زیستی Biorefiningدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
32دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای ارزیابی اکسایشی و حرارتی روغن ها و امنیت غذاییدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های روغن استخراج شده از مغز پسته کلخونگ pistacia khinjukدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
34دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و کاربردهای بالقوه از برگ های زیتوندومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پروفایل اسیدهای چرب روغن مغز پسته کلخونگ pistacia khinjuk و مقایسه ان با روغن زیتوندومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
36دریافت فایل PDF مقالهاثرات تغذیه ای آنتی اکسیدان های طبیعی در ایجاد امنیت غذاییدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
37دریافت فایل PDF مقالهعملکرد آنتی اکسیدانی روغن ضروری عصاره گیاه انارریجه و کاربردهای آندومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست به و کاربرد آن در روغن کانولا در شرایط حرارتیدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست به و کاربرد آن در روغن کانولا در شرایط نگهداریدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
40دریافت فایل PDF مقالهفناوری نوین در تولید روغن : تولید روغن های تک یاخته از منابع مختلف توسط میکرواورگانیسم هادومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات آنتیاکسیدانی لیگنین استخراج شده از باگاس نیشکر و صنوبر یوروآمریکندومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره برگ سه واریته رایج زیتون ایران و مقایسه عملکرد آنهادومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتوندومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرآنتی اکسیدانی عصاره برگ ترب برپایدارسازی روغن آفتابگردان درشرایط نگهداریدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرآنتی اکسیدانی عصاره برگ ترب برپایداری اکسیداتیو روغن آفتابگرداندومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
46دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و کاربردهای بالقوه برگ زیتوندومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
47دریافت فایل PDF مقالهپیشرفت رویکرد استخراج سبز با مایعات فوق/نیمه بحرانی جهت تولید عصاره های غنی شده الئورپین از برگ های زیتوندومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
48دریافت فایل PDF مقالهاثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگرداندومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات انتی اکسیدانی عصاره برگ سه واریته زیتون ایران و مقایسه عملکرد آنهادومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات انتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ دوواریته زیتون ایران درپایدارسازی روغن آفتابگرداندومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی حلال های مختلف و فرایند فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنلی و توکوفرولی عصاره فلفل قرمز رایج در ایراندومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر حلالهای مختلف وفرایند فراصوت برکارایی آنتی اکسیدانی عصاره فلفل قرمز رایج درایراندومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تیمارهای برخی هیدروکلوئیدها برکاهش جذب روغن کانولا درسیب زمینی طی فرایند سرخ کردندومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
54دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ضایعات خرما به عنوان محیط کشت میکروبیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
55دریافت فایل PDF مقالهاثر آنتیاکسیدانی عصاره متانولی پوست سیب زمینی در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیرهسازیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
56دریافت فایل PDF مقالهترکیبات زیست فعال و ویژگیهای آنتیاکسیدانی پوست سیب زمینیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر آنتیاکسیدانی عصاره پوست سیب زمینی در به تاخیراندازی اکسیداسیون روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
58دریافت فایل PDF مقالهاثرآنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست خرمالو درپایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
59دریافت فایل PDF مقالهاثرآنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست خرمالو درپایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیره سازیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
60دریافت فایل PDF مقالهاثرآنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست ازگیل درپایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیره سازیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
61دریافت فایل PDF مقالهاثرآنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست ازگیل درپایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست کنجد در پایدارسازی روغن ماهی کیلکا در شرایط ذخیره سازیبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
63دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی پویا (Dynamic Optimization) روشی مدرن در جهت اپتیمایز کردن فرایند تولید مواد غذاییبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
64دریافت فایل PDF مقالهاستخراج آنتی اکسیدانهای طبیعی از ترکیبات گیاهی توسط آب زیربحرانیبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
65دریافت فایل PDF مقالهروش های نوین تولید رنگدانه های طبیعیبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیتهای آنتی اکسیدانی و ترکیبات بیواکتیو عصاره چای سبز توسط استخراج فشار بالابیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
67دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کنجاله کنجدبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
68دریافت فایل PDF مقالهاثر شرایط نگهداری بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره پوست کنجد در روغن کانولابیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
69دریافت فایل PDF مقالهاثر امواج والتراسوند در استخراج ترکیبات فنلی کنجاله کنجدبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
70دریافت فایل PDF مقالهآشنایی با مخمرهای مهم در صنعت غذابیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی فساد های میکروبی در میوه جات وسبزیجاتبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای استخراج متفاوت بر قدرت آنتیاکسیدانی لیگنین باگاس نیشکرسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات آنتیاکسیدانی و گروههای عاملی مختلف درلیگنین باگاس نیشکر بر مبنای طیف سنجی مادون قرمزسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
74دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر آنتی اکسیدانی روغن پوست پسته وحشی (بنه) و آنتی اکسیدان های سنتزی آلفاتوکوفرول و بوتیل هیدروکسی تولوئن (BHT) در اکسایش تری آسیل گلیسرول خالص روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris caspiaدومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران1392
75دریافت فایل PDF مقالههیدرولیز جزئی روغن پالم اولئین توسط فسفولیپاز لسیتاز اولترا در تولید روغن دی آسیل گلیسرولیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روشهای جداسازی ترکیبات فنلی برگ زیتون به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی به کار رفته در روغن های خوراکیهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
77دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حلال های مختلف در استخراج ترکیبات فنولی گیاه گاوزبانسومین همایش ملی گیاهان دارویی1392
78دریافت فایل PDF مقالهاثر امواج اولتراسوند بر استخراج ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی پالپ انجیر (رقم سبز)بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1393
79دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روغن پوست کلخونگ به عنوان روغنی با ویژگیهای اکسایشی بی نظیربیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1393
80دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های نوین استخراج بر خصوصیات آنتی اکسیدانی ترکیبات گیاهیسومین همایش ملی امنیت غذایی1392
81دریافت فایل PDF مقالهسبوس برنج و کاربرد آن در صنعت غذاسومین همایش ملی امنیت غذایی1392
82دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عدد پراکسید و اسیدی روغن کانولای پایدارشده با عصاره سبوس برنج طی ذخیره سازیسومین همایش ملی امنیت غذایی1392
83دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عدد اسیدی و کربنیل روغن کانولای پایدارشده با عصاره سبوس برنج طی حرارت دهیسومین همایش ملی امنیت غذایی1392
84دریافت فایل PDF مقالهاثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدارسازی روغن کانولا طی شرایط حرارت دهی از طریق بررسی عدد کونژوگه و ترکیبات قطبیسومین همایش ملی امنیت غذایی1392
85دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر دو روش شیکر و اولتراسوند بر خصوصیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه باریجهسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
86دریافت فایل PDF مقالهاثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه پونه در پایداری اکسایشی روغن کانولا طی شرایط حرارت دهیسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
87دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف برگ گیاه شنبلیلهسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای منطقه کشت و اولتراسوند بر روی قدرت آنتی اکسیدانی برگ گیاه شنبلیله(Fenugreek)سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
89دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداری ترکیبات فنولی حاصل از دانه اسپندسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
90دریافت فایل PDF مقالهIsolation of plant phenolic compounds using supercritical fluid extractionهمایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی1393
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر حلال هیدروالکلی و اولتراسوند بر محتوای فنولی و خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره گل بیدمشکدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
92دریافت فایل PDF مقالهاثرروش های مختلف استخراج بر میزان ترکیبات فنلی، توکوفرولی و خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره برگ کاسنیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
93دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره پوست پرتقال والنسیا با روش های مختلفدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
94دریافت فایل PDF مقالهاثر مقایسه ای روش های استخراج در ارزیابی قدرت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی میوه ولیک قرمزدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای حلال های الکلی، هیدروالکلی و اولتراسوند بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره پالپ توت فرنگیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
96دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و فنل کل دانه اسپند و مقایسه آن با میوه ازگیل و برگ گردودومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
97دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فناوری نوین اولتراسوند به عنوان روشی کارآمد برای استخراج عصاره از شنبلیله و سنجش تاثیر آن بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصارهدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
98دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فرآیند فشار بالا بر روی خواص کیفی محصولات لبنیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
99دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حرارت اهمیک برروی پروتئیندومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
100دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آب زیر بحرانی در استخراج آنتی اکسیدان های گیاهیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روش های استخراج (ماسراسیون و ماکروویو) بر استخراج ترکیبات فنلی گیاه آرتیشودومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش ماکروویو در استخراج ترکیبات فنلی گیاهاندومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
103دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فراصوت توان پائین در پایش کیفیت و فرآوری محصولات غذاییدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی پوست انار دو منطقه بهشهر و ساوه و اثر روش های استخراج بر آندومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
105دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های مختلف استخراج بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره توت فرنگیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش های مختلف استخراج بر میزان ترکیبات موثره عصاره های گیاهیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
107دریافت فایل PDF مقالهتولید و بررسی ویژگی های قند سنتی مخصوص مناطق شمالی ایران و روش های بهبود فرایند آندومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش استخراج بر ترکیبات فنلی عصاره برگ قاصدکدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
109دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیال فوق بحرانی در استخراج عصاره گیاهیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
110دریافت فایل PDF مقالهاثر استخراج اولتراسوند بر ترکیبات فنلیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
111دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرایند فشار بالا در روغندومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
112دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تکنولوژی فشار بالا بر ساختارهای پروتئینیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
113دریافت فایل PDF مقالهاشعه دهی مواد غذاییدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
114دریافت فایل PDF مقالهتأثیر امواج فراصوت بر ساختارهای پروتئینیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
115دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نانوتکنولوژی در صنایع غذاییدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
116دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرآیند اهمیت در گوشتدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر استفاده از سیال فوق بحرانی بر روی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه باریجه در مقایسه با استفاده از روش های سنتیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای استخراج حلال، اولتراسوند و ماکروویو برخصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره هویج (Daucus Carota)دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
119دریافت فایل PDF مقالهکاربرد CO2 فوق بحرانی در استخراج اسانس ها و روغن های گیاهیدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
120دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های مختلف استخراج (اولتراسوند و مایکروویو) بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره برگ شاه توت (Moras Nigra L)دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
121دریافت فایل PDF مقالهتأثیر عصاره برگ شاه توت حاصل از روش های مختلف ارزیابی در پایداری روغن سویا با استفاده از تست رنسیمتدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
122دریافت فایل PDF مقالهمروری بر اثر فرآیند فشار هیدرواستاتیک بالا بر غیر فعال سازی آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در صنعت غذادومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
123دریافت فایل PDF مقالهمروری بر اثر فرایند اولتراسوند بر آنزیم پراکسیداز و دکستراناز در صنایع غذاییدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
124دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مقایسه ای فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فیتوشیمیایی عصاره برگ شنبلیله با دو روش شیکر و اولتراسوندکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص آنتیاکسیدانی عصاره متانولی میوه ولیک قرمز و مقایسه تاثیر روشهای شیکر و اولتراسوند در بهینهسازی استخراجکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
126دریافت فایل PDF مقالهفناوریهای نوین و نانوتکنولوژی در صنعت بسته بندی مواد غذاییاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای حلال های الکلی، هیدروالکلی و اولتراسوند بر خصوصیات آنتیاکسیدانی عصاره برگ توت فرنگیاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
128دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های مختلف استخراج بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره و اسانس اسفناجکنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
129دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی استخراج با حلال الکلی و هیدروالکلی به کمک فناوری نوین اولتراسوند و تاثیر ان بر محتوای فنولی، توکوفرولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ شنبلیلهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
130دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مواد امولسیفیه کننده بر پارامترهای خونی و سرمی(کلسترول، تری گلیسیرید) در جیره ی حاوی پودر چربی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
131دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مواد امولسیفیه کننده کولیک اسید و توئین 80 بر پارامترهای رشد در جیره ی حاوی پودر چربی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
132دریافت فایل PDF مقالهاثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست کیوی بر پایدارسازی و تغییرات پروفایل اسیدهای چرب روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتیکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
133دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اولتراسونیک پوست پرتقال رقم تامسون ناول Citrus Sinensis var.Thompson Navel در روغن آفتابگرداناولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و خواص آنتی اکسیدانی اسانس دو رقم پرتقال تامسون ناول والنسیا Citrus Sinensis var.Valencia and Citrus Sinensis var.Thompson Navel استان مازندراناولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
135دریافت فایل PDF مقالهروش های تعیین باقیمانده سموم آفت کش ها در محصولات کشاورزیدومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست1394
136دریافت فایل PDF مقالهعصاره ی انجیر: ترکیبات فیتوشیمیایی و کاربردها به عنوان یک غذای عملگرابیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1394
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرآیند آب زیر بحرانی و تاثیر آن در استخراج عصاره های گیاهیبیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1394
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روش اولتراسوند بر میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی عصاره های گیاهیبیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1394
139دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار شیمیایی و پایداری ارقام رایج روغن کانولا در ایرانبیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1394
140دریافت فایل PDF مقالهAntioxidant activity of red onion (Allium cepa L.) peel extract produced by maceration, ultrasonic assisted and supercritical extraction techniquesاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395
141دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع و غلظت صمغهای دانه شاهی و دانه قدومه شیرازی بر جذب روغن و حفظ رطوبت سیبزمینی سرخ شدهاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395
142دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرایند فشار هیدرواستاتیک بالا در صنعت غلاتچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
143دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های مختلف استخراج بر مقدار آنتوسیانین عصاره توت فرنگیچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
144دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های مختلف استخراج بر مقدار مقدار ترکیبات فنل تام و خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره توت فرنگی عصاره توت فرنگیچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر استفاده از سیال فوق بحرانی بر روی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ قاصدک در مقایسه با استفاده از روش ماسراسیونچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
146دریافت فایل PDF مقالهاثر فرایند فشار بالا بر روی پروتیین هاچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
147دریافت فایل PDF مقالهمروری بر کاربرد آنتی اکسیدان ها در امنیت مواد غذاییچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
148دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های مختلف عصاره گیری بر فعالیت آنتی اکسیدانی برگ گیاه ترب کوهیچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
149دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر موسیلاژ دانه به، و کیتوزان و جایگزینی ایزوله پروتیین سویا بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست منجمدچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
150دریافت فایل PDF مقالهاثر آنتی اکسیدانی عصاره بذر ریحان بر پایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتیچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
151دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ویژگی های آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی کرفسچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
152دریافت فایل PDF مقالهمروری بر فرایند تولید و فرآوری سوسیسچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
153دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر جایگزین های نیتریت و نیترات در سوسیسچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
154دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تولید و اهمیت ماست منجمد در صنایع غذاییچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
155دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های استخراج بر مقدار ترکیبات فنل تام، توکوفرول و خصوصیات آنتی اکسیدانی پوست انار منطقه بهشهرچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
156دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های مختلف استخراج بر مقدار ترکیبات فنل تام و مهار رادیکال آزاد DPPH عصاره توت فرنگیچهارمین همایش ملی امنیت غذایی1394
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات فرآیندهای ترکیبی HHP-DPCD ، HHP- Thermal process و HHP-OD بر روی آنزیم های PPO ، POD و PMEدومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی1393
158دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از صفات مورفولوژیکیدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
159دریافت فایل PDF مقالهThe effect of basil seed gum (BSG) on oil uptake and quality properties of fried potatoاولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا1393
160دریافت فایل PDF مقالهEffect of salep gum on oil absorption and quality properties of fried potatoاولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا1393
161دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای استخراج بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره پوست میوه بهدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم1396
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس استخراجی از برگ ریحان شیرین با روش تقطیر آبینهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1397
163دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس استخراجی از برگ ریحان شیرین با روش استخراج با سیال فوق بحرانینهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1397
164دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر تیمار حلال و روش استخراج بر میزان ترکیبات فنولی آزاد و باند شده عصاره پوست انار ساوهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
165دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی امولسیون و نانوامولسیون روغن در آب عصاره سبوس برنجاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
166دریافت فایل PDF مقالهاثر فرایند زمستانه کردن بر پایداری اکسیداتیو و محتوی کلسترول چربی پوست مرغدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
167دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عصاره نانوریزپوشانی شده شاهدانه در کنترل پایداری اکسایشی روغن سویادومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
168دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فعالیت ضد اکسایشی عصاره پوست کیوی (Actinidia deliciosa) استخراج شده به دو روش حمام و پروب فراصوتدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
169دریافت فایل PDF مقالهاثر کیتوزان و عصاره سبوس برنج بر جذب روغن و کیفیت سیب زمینی سرخ شدهدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
170دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روش ریزپوشانی ترکیبات زیست فعال غذایی جهت افزایش پایداری و بهبود کیفیت آن هادومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
171دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فرایند حرارتی مقدماتی بر بافت و جذب روغن خلال های سیب زمینی سرخ شدهدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
172دریافت فایل PDF مقالهاثرهیدروکلوئید کیتوزان و عصاره سبوس برنج برشاخص های کیفی روغن جذب شده در خلال سیب زمینی سرخ شده در طی دوره نگهداریدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
173دریافت فایل PDF مقالهstudy of optimization extraction process effect from some sour orange cultivars during ripening time by maceration method and its antioxidant activity.دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
174دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای غلظت و نوع امولسیفایر بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره برگ گزنه (Urtica dioica L.) در دو نوع نانوامولسیون آب در روغن و روغن در آبدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
175دریافت فایل PDF مقالهبررسی خاصیت آنتی اکسیدانی شاهدانه و مقایسه دو روش استخراج با کربن دی اکسید فوق بحرانی و روش کلونجردومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
176دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره هیدرواستونی پوست انار ساوه در افزایش عمر ماندگاری همبرگردومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
177دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی روغن کنجد استخراج شده به روش های پرس سرد و پالایش شده صنعتیدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
178دریافت فایل PDF مقالهاثر شرایط استخراج عصاره به کمک فراصوت بر میزان بازده استخراج و ترکیبات فنلی نعناعیاندومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
179دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش استخراج با سیال فوق بحرانی و آب زیر بحرانی بر کیفیت ترکیبات استخراج شدهدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
180دریافت فایل PDF مقالهThe effect of optimizing the extraction method of some of the orange varieties over time on its antioxidant strength by ultrasound-maceration methodدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
181دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فعالیت ضداکسایشی و ضد میکروبی اسانس پوست چهار رقم پرتقال تامسون ناول، والنسیا، پارسون براون و هاملیندومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم1397
182دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی اسانس پوست، برگ و گل نارنج و نانوامولسیون برگ آندومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم1397
183دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره ی برگ گیاه پونه (Mentha pulegium) استخراج شده به روش حمام فراصوت به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزیسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398
184دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی روغن های کنجد استخراجی به روش پرس سرد (Cold press) عرضه شده در واحدهای صنفیسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398
185دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کنجد در فروشگاه های روغن کشیسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398
186دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف غنی سازی آبنبات با ویتامین هاسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398
187دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش های مختلف در کاهش اسید فیتیک در سبوس گندمسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398
188دریافت فایل PDF مقالهاستخراج آب زیر بحرانی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی پالپ انجیر سیاه؛ مقایسه با استخراج حلالیدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
189دریافت فایل PDF مقالهStability and bioaccessibility of nano encapsulated curcuminدومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران1400
190دریافت فایل PDF مقالهAntioxidant properties of nano encapsulated curcumin in zein/cress seed gumدومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران1400
191دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پیش تیمار ماکروویو بر راندمان استخراج روغن از دانه گلرنگ و برخی از خواص فیزیک وشیمیایی آنهفتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی1400
192دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای حلال های الکلی، هیدروالکلی و اولتراسوند بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره پالپ توت فرنگیاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
193دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ گیاه حرا با روش 2 و 2- دی فنیل -1- پیکریل هیدرازیلسومین همایش ملی گیاهان دارویی1392
194دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر افزودن عصاره برگ گیاه حرا در نگهداری روغن سویاسومین همایش ملی گیاهان دارویی1392

Reza Esmaeilzadeh kenari Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهپایداری اکسایشی تری آسیل گلیسرول روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris caspia) تحت تاثیر روغنهای مغز و پوست بنه و اجزاء صابونی ناشونده آنهادوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1395
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر زمان و روش استخراج بر مقدار ترکیبات فنلی و خواص آنتی اکسیدانی پوست سبز گردوی مناطق مختلف شمال ایراندوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1396
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره های پوست و پالپ انجیر در پایداری اکسایشی روغن کانولا به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزیدوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1396
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ساختار شیمیایی و پایداری حرارتی روغن مغز کلخونگ (pistacia khinjuk) به عنوان یک منبع جدید روغن نباتی با روغن زیتونفصلنامه فناوری های نوین غذایی1393
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیش تیمارهای ازن و اسید سیتریک بر خصوصیات کیفی خیار در بسته بندی با اتمسفر اصلاح شدهفصلنامه فناوری های نوین غذایی1397
6دریافت فایل PDF مقالهاثر حلال های مختلف و امواج فراصوت بر خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه زغال اختهدوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1396
create: 2 June 2019 - view 2981

Reza Esmaeilzadeh kenari annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords

Support