آقای دکتر Shahrokh Ranjbar Bahadori

Dr. Shahrokh Ranjbar Bahadori

استاد(دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177002)

12
30
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers