آقای دکتر Mohammadhosein Imanikhoshkho

Dr. Mohammadhosein Imanikhoshkho

ریاست دانشگاه علم و فرهنگ

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177068)

23
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers