سیدمرتضی موسویان | سیویلیکا

سیدمرتضی موسویان

ریاست مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سیدمرتضی موسویان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)

مقالات سیدمرتضی موسویان در کنفرانس های داخلی

شناسایی منابع و مراکز دانشی در چارچوب مدیریت دانش در سازمان صداوسیما
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه
بررسی تاثیر انگیزش فرا اجتماعی و وابستگی شغلی بر اثربخشی سازمانی از طریق همکاری و زندگی تیمی
سال 1398
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

مقالات سیدمرتضی موسویان در ژورنال های داخلی

تحولات فن آوری در رسانه ملی و الزامات راهبردی
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری
الگوی مفهومی پیشنهادی مدیریت دانش برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
سال 1396
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی