ابوالقاسم ذبیح الله | سیویلیکا

ابوالقاسم ذبیح الله

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی ابوالقاسم ذبیح الله در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران (عضو کمیته اجرایی کنفرانس)