آقای Amir Gandomkar

Amir Gandomkar

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177099)

195
98
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers