آقای Alireza Azimi

Alireza Azimi

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177106)

104
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers