خانم shohreh Rouhani

shohreh Rouhani

دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177108)

16
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers