آقای دکتر Mohammad Ahmadi

Dr. Mohammad Ahmadi

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177109)

354
139
23
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs