Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Masoud Ghorban pour

Masoud Ghorban pour

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177112)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه Masoud Ghorban pour

سمتهای علمی و اجرایی Masoud Ghorban pour در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

سمتهای علمی و اجرایی Masoud Ghorban pour در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Masoud Ghorban pour Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهاولین مطالعه واکسن اتوژن ویبریوزیس ناشی از ویبریو هاروی در باس دریایی آسیایی در ایراننخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران1398
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره جیره بر روی پارامترهای خونی و سکومی و ارتباط آن با بروز اسیدوز در اسبکنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب1397
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آلودگی ماهی سی بس آسیایی (Lates calcarifer) به بیماری استرپتوکوکوزیس در قفس های پرورشیهمایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب1397
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آلودگی ماهیان زینتی شهر اهواز به بیماری سپتی سمی هموراژیک باکتریاییهمایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب1397
5دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فناوری بایوفلاک Biofloc در ماهی کپور معمولی cypinus carpioهمایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب1397
6دریافت فایل PDF مقالهجداسازی قارچ های تولید کننده آنزیم سلولاز از کمپوست باگاس نیشکرسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوع بروسلا در کبد گوسفندان و بزهای کشتار شده در اهوازاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاوهای اهوازهمایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام1394
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرولوژیک آلودگی به لپتوسپیرا در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهوازشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرولوژیک آلودگی به بروسلا در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهوازشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی احتمال ارتباط بین حضور کلستریدیوم پرفرینجنس وزخم های شیردان در گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهوازاولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی1388
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان فراوانی آبسه های کبدی و علل باکتریایی به وجود آورنده آن در گاوان کشتار شده در کشتارگاه اهوازپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرولوژیک توکسوپلاسموز در میشهای سقط کرده شهرستان اهواز با استفاده از روش MATپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهاولین گزارش جداسازی آنتی ژنیکی ویروس پان لکوپنی در 2 قلاده گربه از شهرستان اهواز به روش ایمونوکروماتوگرافیپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراوانی باکتری خانواده ویبریوناسه (Vibrionaceae) در مزارع پرورش ماهیان دریایی با تاکید بر ماهی باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer)همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی1397

Masoud Ghorban pour Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مولکولی عوامل حدت جدایه های پاستورلا مولتوسیدای مربوط به طیور و بررسی کشندگی جدایه های حاد در جنین و نیمچه ماکیاننشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1398
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ادجوانی نانوکیتوزان بر ایمنی زایی واکسن کشته ی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)فصلنامه تحقیقات دامپزشکی1397
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو آنتی ژن بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس جهت استفاده در آزمایش حلقه ای شیر گوسفندفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1397
4دریافت فایل PDF مقالهتولید پروتیی نهای نوترکیب فسفولیپاز D و پروتیین شوک حرارتی کورین هباکتریوم سودوتوبرکلوزیسفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1396
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش در کفشک ماهی زبان گاوی Cynoglossus bilineatus خلیج فارسفصلنامه دامپزشکی1396
6دریافت فایل PDF مقالهاثر تغذیه با آغوز گرمادهی شده بر میزان جذب ایمونوگلوبولین G و پروتیین تام سرم در گوساله های شیری تازه متولد شدهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1396
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمایش آگلوتیناسیون لاتکس( LAT )و هماگلوتیناسیون غیرمستقیم IHAجهت تشخیص دیکروسلیوز گوسفندفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1396
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرمی و ردیابی کوکسیلابورنتی درگاوهای شیری اهواز به روش الایزا وواکنش زنجیره ای پلی مرازنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1395
9دریافت فایل PDF مقالهکلونینگ و بیان ژن VP3ویروس بیماری عفونی دراشرشیاکولی و تخلیص پروتیین VP3نوترکیبنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1395
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شیوع ژنهای کد کننده پروتیینهای متصل شونده به کلاژن cna و فیبرونکتین fnb در جدایههای استا فیلوکو کوس آریو س بدست آمده از مواد غذایی و موارد درمانگاهیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1395
11دریافت فایل PDF مقالهاعتبارسنجی دستگاه رفرکتومتر دیجیتال بریکس برای اندازه گیری غلظت ایمونوگلوبولین جی (IgG) در آغوز گاو هلشتایننشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1395
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای تشخیص سرولوژیکی تک یاخته نیوسپورا کانینوم درگاومیشنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس درگوسفندان استان خوزستاننشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1394
14دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تجویز خوراکی کیتوزان استحصالی شده از پوسته میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) بر فاکتورهای خونی و رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)فصلنامه تحقیقات دامپزشکی1393
15دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آفلاتوکسین B1 در خوراک دام دامداری های گاو شیری سنتی اهوازنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1393
16دریافت فایل PDF مقالهتشخیص آلودگی دیروفیلاریاایمیتیس در سگ های شهری و روستایی اهواز با روش کانترایمونوالکتروفورزفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1392
17دریافت فایل PDF مقالهاثر امپرازول بر میزان جذب IgG تام آغوز در برههای تازه متولد شدهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرمی بیماری کلامیدیوز در بوقلمون های استان خوزستانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1387
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان شیوع اسهال روتاویروسی گوساله های شیری در منطقه تهران و تعیین سروتیپ های موجودفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ریزپوشانی با نانوذرات کیتوزان/آلژینات بر کارایی و ایمنی زایی واکسن تزریقی استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)فصلنامه محیط زیست جانوری1400
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی وقوع بیماری زئونوز ناشی از کریپتوکوکوس نئوفورمنس در کوکاتیل (عروس هلندی) خانگیفصلنامه محیط زیست جانوری1400
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی وقوع کریپتوکوکوزیز در کبوتران شهر اهواز در فصول گرمفصلنامه دامپزشکی1400
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایمنی زایی و محافظت کنندگی لیپوپلی ساکارید یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) در برابر یرسینیوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss)فصلنامه محیط زیست جانوری1399
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی و بیوشیمیایی جنس آئروموناس جدا شده از ماهیان آکواریومی مشکوک به سپتی سمی در شهرستان اهوازفصلنامه محیط زیست جانوری1399
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ پادتن سرمی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس مجله علمی شیلات ایران1398
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت ضدمیکروبی باکتری های جدا شده از روده، آب و رسوبات محیط پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) درمنطقه چوئبده آبادانفصلنامه محیط زیست جانوری1398
27دریافت فایل PDF مقالهجدا سازی و شناسایی مولکولی ویبریو هاروی از ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در مزارع استان های جنوبی کشور ایرانمجله علمی شیلات ایران1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نسبت های مختلف کربن- نیتروژن در سیستم پرورش متراکم بایوفلاک بر شاخص های رشد و سلامت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)فصلنامه محیط زیست جانوری1397
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان ایمنی واکسن بایوفیلم آئروموناس هیدروفیلا خوراکی و تزریقی در ماهی انگشت قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio)فصلنامه محیط زیست جانوری1397
30دریافت فایل PDF مقالهویژگی های فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های طیوری پاستورلا مولتوسیدا در استان های مختلف ایراندوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران1396
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ایمنی زایی واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)فصلنامه محیط زیست جانوری1396
32دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در گوسفند و بزفصلنامه طب دامی ایران1395
33دریافت فایل PDF مقالهاثر سیزاپراید، بتانکول و اریترومایسین در جذب ایمونوگلوبولین های آغوز در گوساله های نوزاددوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتیفصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی1393
35دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات تیتر پادتن سرمی پس از تزریق داخل صفاقی و داخل عضلانی باکتری کشته شده به روش شیمیایی آیروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)فصلنامه محیط زیست جانوری1389
create: 2 June 2019 - view 1170

Masoud Ghorban pour annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Masoud Ghorban pour papers

Support