نصرالله امامی | سیویلیکا

دکتر نصرالله امامی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی نصرالله امامی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو هیات علمی)
  • ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات (هیات تحریریه)
  • مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه زن و فرهنگ (هیات تحریریه)

مقالات نصرالله امامی در کنفرانس های داخلی

محاسبه نیاز آبی محصولات عمده زراعی دشت شاهرود
سال 1397
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
ناصر خسرو موسیقی فرهنگی ایران
سال 1397
ارائه شده در سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
دفتر بی معنی حافظ
سال 1397
ارائه شده در سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر

مقالات نصرالله امامی در ژورنال های داخلی

بررسی و نقد بن مایه اساطیری دیو در منظومه ویس و رامین و داستان گنبد پنجم هفت پیکر نظامی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی