آقای Alireza Khosravi

Alireza Khosravi

استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177183)

114
168
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers