آقای دکتر Saeid Shabestari

Dr. Saeid Shabestari

استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177215)

46
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers