سامی سجادی فر | سیویلیکا

سامی سجادی فر

استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سامی سجادی فر در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه ارتباطات شیمی ایران (مدیر مسئول)
  • نشریه آسیایی شیمی سبز (مدیر مسئول)
  • نشریه متدهای شیمیایی (سردبیر)
  • مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی (صاحب امتیاز)
  • مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی (مدیر مسئول)
  • نشریه پیشرفته شیمی (صاحب امتیاز)
  • فصلنامه مروری شیمی (صاحب امتیاز)
  • مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی (مدیر مسئول)
  • مجله بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی گیاهی (صاحب امتیاز)

سمتهای علمی و اجرایی سامی سجادی فر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه پیام نور (همه مراکز) (عضو هیات علمی)

مقالات بین المللی سامی سجادی فر

"Heterogeneous and Catalytic Thiocyanation of Aromatic Compounds in Aqueous Media", Informa UK Limited, (2012), Vol 187, No 3: 295-304

مقالات سامی سجادی فر در کنفرانس های داخلی

اثر بخشی هدایت الکتریکی در سیمان نوترکیب با استفاده از پلیمرهای هادی الکتریسیته
سال 1391
ارائه شده در ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
خلاقیت و نوآوری بستر ساز توسعه کارآفرینی
سال 1397
ارائه شده در چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت