ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای پروفسور Mohammad Ali Zolfigol

Prof. Mohammad Ali Zolfigol

وزیر علوم تحقیقات و فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177224)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Mohammad Ali Zolfigol در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Mohammad Ali Zolfigol Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهTitania Sulfuric Acid/NaNO2 as a Novel Heterogeneous System for the Nitration of Phenols under Mild Conditionsهمایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی1388
2دریافت فایل PDF مقالهSurfactant-catalyzed synthesis of hantzsch 1,4-dihydropyridines in aqueous mediaدومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده1389
3دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of pyridine derivatives using a novel nanostructured molten salt catalyst via anomeric based oxidationبیستمین کنگره شیمی ایران1397
4دریافت فایل PDF مقالهA novel nanosized molten salt catalyst for the preparation of dihydropyrano[2,3-c]pyrazole derivativesبیستمین کنگره شیمی ایران1397
5دریافت فایل PDF مقالهPhenanthroline-SO3H as a novel nano-molten salt catalyst: Application in multicomponent synthesisبیستمین کنگره شیمی ایران1397
6دریافت فایل PDF مقالهPhenanthroline based ionic liquids as a catalyst in the synthesis of 2‑amino-8-oxo-4,8-dihydropyrano[3,2-b]pyran-3-carbonitrile in waterبیستمین کنگره شیمی ایران1397
7دریافت فایل PDF مقالهApplication of novel quinoxaline–based nano molten salts in the synthesis of N‑amino-2-pyridones and 1,4-dihydropyrano [2,3-c] pyrazolesبیستمین کنگره شیمی ایران1397
8دریافت فایل PDF مقالهApplication of novel phosphonium based ionic liquid at the synthesis amidoalkyl naphthols under mild and solvent free conditionsبیستمین کنگره شیمی ایران1397
9دریافت فایل PDF مقالهA novel ionically tagged magnetic nanoparticles as a reusable catalyst for synthesis of pyridines via anomeric based oxidation mechanismبیستمین کنگره شیمی ایران1397
10دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of a novel biological-based glycoluril with phosphorous acid tags: Application for synthesis henna-based compoundsبیستمین کنگره شیمی ایران1397
11دریافت فایل PDF مقالهNovel crabby biological-based glycoluril with sulfonic acid tags: Application for synthesis of new mono and bis-spiropyransبیستمین کنگره شیمی ایران1397
12دریافت فایل PDF مقالهC−S Bond Formation Via C-H Bond Activation Catalyzed by Co(ll)-Immobilized Silica- Based Magnetic Retrievable Nanocatalystبیستمین کنگره شیمی ایران1397
13دریافت فایل PDF مقالهTheoretical studies of 2,4,6-triarylpyridines, 1,8-dioxo-decahydroacridines and pyrido[2,3-d]-pyrimidine via an anomeric based oxidationبیستمین کنگره شیمی ایران1397
14دریافت فایل PDF مقالهTheoretical studies of pyramidality of nitrogen in (2-Cyclohexyl-vinyl)-methyl-amine, (2-Cyclopentyl-vinyl)-methyl-amine, (2-Cyclobutyl-vinyl)-methyl-amine and (2-Cyclopropyl-vinyl)-methyl-amineبیستمین کنگره شیمی ایران1397
15دریافت فایل PDF مقالهAnomeric Based Oxidationبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
16دریافت فایل PDF مقالهApplication of Cobalt Phthalocyanine as a Nanostructured Catalyst for Synthesis of Biological Henna-Based Compoundsبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
17دریافت فایل PDF مقالهMultilinker Phosphorous Acid Anchored En/MIL-100(Cr) as a Novel Nanoporous Catalyst for the Synthesis of New N-heterocyclic Pyrimidoquinolinesبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
18دریافت فایل PDF مقالهDesign, Synthesis and Application of a Novel Nanomagnetic Functionalized Acetic Acid as a Catalyst for theSynthesis of Amidoalkyl phenolsبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
19دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of New (3´-Indolyl)pyrazolo[3,4-b]Pyridine via Vinylogous Anomeric Based Oxidation under Mild and Green Conditionsبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
20دریافت فایل PDF مقالهSynthesis and Application of a Novel Ionically Tagged Polymer as a Nano-Heterogeneous Catalystfor Synthesis of N-Heterocycle Spiropyrans under Mild and Green Conditionsبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
21دریافت فایل PDF مقالهApplication of MIL-101(Cr) in the Synthesis of N-Amino-2-pyridones and 1,4-Dihydropyrano[2,3-c]pyrazolesبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
22دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of Polycyclic 1,4-Dihydropyridine Derivatives in the Presence of a Ionically Tagged Nanomagnetic Catalystبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
23دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of a Novel and Reusable Acidic Nanomagnetic Catalyst: Application for the Synthesis of New 2-Amino-3-cyanopyridines via Vinylogous Anomeric Based Oxidationبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
24دریافت فایل PDF مقالهNovel Phosphonium Based Ionic Liquid Catalyzed One-Pot Multicomponent Synthesis of 2-Oxo-4,6-diphenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile Derivativesبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
25دریافت فایل PDF مقالهMagnetic Nanoparticles with Acidic Tags Promoted the Synthesis of Pyridine Derivatives viaVinylogous Anomeric Based Oxidation under Mild Conditionsبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
26دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of Quinoline-3-carbonitrile Derivatives in the Presence of a Novel and Reusable Nanomagnetic Catalystبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
27دریافت فایل PDF مقالهBiological Based DES Shows Brilliant Catalytic Activity at the Synthesis of Linked Pyridine Derivativesبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
28دریافت فایل PDF مقالهZr-based MOF as a Novel Nanoporous Catalyst for the Synthesis of Dihydropyrido [2,3-d]pyrimidinesبیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران1397
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر طول زنجیره فاصل در مولکول مایعات یونی دوقلو بر کشش بین سطحی نفت خام/آب به منظور بهبود استخراج نفت خامچهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی1398
30دریافت فایل PDF مقالهاثر طول زنجیره هیدروکربنی مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی بر کشش بین سطحی نفت خام/آب در دماها و pHهای مختلفچهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی1398
31دریافت فایل PDF مقالهFunctionalized Magnetic Nanocatalysts Based on Tris-(Hydroxy methyl)amino methane/Triazine as a new inorganic/organic hybrid catalyst for Synthesis of 3,4- dihydropyrano[c]chromene derivativesبیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران1398
32دریافت فایل PDF مقالهApplication of novel Cu-based metal organic frameworks (MOFs): Application in synthesis of 7-amino-2-(1H-indol-3-yl)-5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrileبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
33دریافت فایل PDF مقالهSynthesis and catalytic application of imidazolium-based ionic liquid for the preparation of indole linked pyridines via a cooperative vinylogous anomeric based oxidationبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
34دریافت فایل PDF مقالهApplication of Fe3O4@SiO2@(CH2)3-urea-benzimidazole sulfonic acid as a separable catalyst the synthesis of pyridines via a cooperative vinylogous anomeric based oxidation forبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
35دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of the novel nanomagnetic catalyst and its application in the synthesis of benzo-[h]quinoline-4-carboxylic acids via a cooperative vinylogous anomeric based oxidationبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
36دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of pyridine-3-carbonitriles using a novel and recoverable nanomagnetic catalyst via a cooperative vinylogous anomeric based oxidationبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
37دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of fused N-hetrocycle compounds as biologically drug candidates by using novel Zr-based MOFs with sulfonic acid tagsبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
38دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of substituted pyridines in the presence of novel pseudopolymeric magnetic nanoparticlesبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
39دریافت فایل PDF مقالهDesign and synthesis of novel nano-magnetic Fe3O4 with phospherous acid tags: Its catalytic application at the synthesis of novel pyrimido[4,5-b]quinolinesبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
40دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of benzothiazolo[2,3-b]quinazolin-1-ones in the presence of a magnetic ionic liquid catalystبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
41دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one derivatives in the presence of a magnetic ionic liquid catalystبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
42دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of cyclohexa-1,3-dienamines in the presence of pseudopolymeric magnetic nanoparticles under solvent free conditionsبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
43دریافت فایل PDF مقالهPseudopolymeric magnetic nanoparticles promoted the synthesis of pyrazolopyridines under mild reaction conditionsبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
44دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of fused benzoquinolines:Catalytic application of Co-phthalocyanine-SO3Hبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
45دریافت فایل PDF مقالهCobalt phthalocyanine based catalyst promoted the facile synthesis of cyclohexa-1,3-dienaminesبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
46دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of highly substituted pyrroles in the presence of cobalt phthalocyanine based catalystبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
47دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of novel UiO-66-SO3H: Application in the synthesis of N-heterocycle compounds via vinylogous anomeric based oxidationبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهApplications of Metal-Organic Frameworks (MOFs) in Organic Synthesisبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهTheoretical studies of anomeric amids on enzme inhibitorsبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
50دریافت فایل PDF مقالهSynthesis and catalytic application of a novel phosphonium based ionic liquid for the preparation of pyridine derivativesبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
51دریافت فایل PDF مقالهExperimental and Theoretical Studies on the Protection of aldehydes with diols and dithiolsبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
52دریافت فایل PDF مقالهThe computational study of substituent influence on the anomeric effect, aromatization and hydride removal in 1, 4 DHPsبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
53دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of 1-amidoalkyl-2-phenols using a novel nanomagnetic catalyst with Cl[DABCO-NO2]C(NO2)3 tags under mild conditionsبیستمین کنگره شیمی ایران1397
54دریافت فایل PDF مقالهApplication of [mim]C6F5O as a novel nano catalyst for synthesis of β-azido alcohols under mild and green conditionsبیستمین کنگره شیمی ایران1397
55دریافت فایل PDF مقالهCatalytic application of a novel oxyammonium based nano ionic liquid at the preparation of pyrano[4,3-b]pyrans and tetrahydrobenzo[b]pyransبیستمین کنگره شیمی ایران1397

Mohammad Ali Zolfigol Journal Papers

create: 2 June 2019 - view 11351
Support