آقای دکتر Mohammad G Dekamin

Dr. Mohammad G Dekamin

دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177243)

9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers