آقای Arash Ghorbani Choghamarani

Arash Ghorbani Choghamarani

گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177245)

16
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers