آقای Seyedamirhosein Hashemi

Seyedamirhosein Hashemi

عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177290)

18
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers