آقای دکتر Seyed Hojat Hashemi

Dr. Seyed Hojat Hashemi

استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177392)

33
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers