پژمان رحیمی | سیویلیکا

پژمان رحیمی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی پژمان رحیمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور (مسئول دبیرخانه کنفرانس)

مقالات پژمان رحیمی در کنفرانس های داخلی

استقرار مدیریت کیفیت جامعTQMدر پروژه های راهسازی
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
شناسایی و اولویت بندی معیار های طراحی سینما با رویکرد افزایش تعامل اجتماعی مخاطبین
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
مقایسه تاثیر انفجار سطحی و مدفون بر مخازن بتنی مدفون
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
بررسی و تحلیل تاثیر انفجار سطحی بر مخازن بتنی مدفون
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری