آقای دکتر Faramarz Dolati Ardejani

Dr. Faramarz Dolati Ardejani

دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177430)

11
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers