آقای دکتر Mohammad Farouq Hossaini

Dr. Mohammad Farouq Hossaini

دانشکده معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177447)

31
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers