آقای دکتر Mohammad Shekarchi zadeh

Dr. Mohammad Shekarchi zadeh

استاد تمام دانشگاه تهران- ریاست مرکز تحقیقات راه و ساختمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177493)

159
15
9
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers