ابوالقاسم اثنی عشری | سیویلیکا

دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی ابوالقاسم اثنی عشری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه اقتصاد دفاع (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی ابوالقاسم اثنی عشری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه پیام نور (همه مراکز) (عضو هیات علمی)
  • اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)

مقالات ابوالقاسم اثنی عشری در کنفرانس های داخلی

تجدید حیات خط 230 (KV) قائم شهر - کلان با بکارگیری روش دیاگنوستیک
سال 1380
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
کاربرد مدل تصحیح خطای تقاضای مواد غیر خوراکی مناطق شهری ایران
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر تورم در ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی)
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
تأثیر نامیزانی نرخ واقعی ارز بر حساب تراز پرداخت ها
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
بررسی تمایل به پرداخت برای توسعه برنامه های فرهنگی در نوار ساحلی:مطالعه موردی استان مازندران
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
سازمان دهی موسسات قرض الخسنه در راستای تحقق اهداف تامین مالی خرد
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
بررسی عوامل مؤثر بر کارایی بانکداری اسلامی در شهر اردبیل
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
بررسی کارایی شعب بانک کشاورزی با استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای (مطالعه موردی شهرستان های پارس آباد و بیله سوار)
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
بهترین استراتژی تشکیل پرتفوی با استفاده از نسبت های مالی ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار، نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
تاثیر خطر عدم پرداخت سود در بازدهی سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
رابطه کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مشتریان سودآور نقش میانجی رضایت مشتریان
سال 1397
ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
برر سی تاثیر تحصیلا ت و آموزش به عنوان عاملی تعیین کننده بر رشد اقتصادی کشور ایران
سال 1399
ارائه شده در نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
مدل مفهومی عوامل استقرار هوش کسب وکار در کسب وکارهای خرد
سال 1399
ارائه شده در نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
تبیین نقش خلاقیت و نوآوری بر صادرات کسب و کارهای خانگی (مطالعه موردی: کسب و کار خانگی فرش دست بافت)
سال 1400
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
نقش خلاقیت و نوآوری بر صادرات کسب و کارهای خانگی فرش دست بافت
سال 1400
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری

مقالات ابوالقاسم اثنی عشری در ژورنال های داخلی

اثرنااطمینانی دربازدهی سرمایه بررشداقتصادی ؛مطالعه موردی ایران
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
بررسی کارایی بانکهای تجاری درایران ؛مطالعه موردی بانک صادرات مازندران
سال 1385
ارائه شده در دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک های ایران
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
بررسی فقهی ماهیت اسناد خزانه اسلامی در ایران
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مجلس و راهبرد
استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی
طراحی اسناد خزانه اسلامی متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ایران
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج
درآمد غیربهره ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصادی
تاثیر سپرده های قرض الحسنه بر حجم نقدینگی و تورم در ایران
سال 1401
ارائه شده در مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی
بررسی حساسیت عوامل اثرگذار بر تقاضای موثر مسکن در ایران
سال 1386
ارائه شده در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی
بررسی حباب های تورمی عقلایی (مطالعه موردی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۶۳)
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی
برآورد تابع تقاضای پول در سپرده های قرض الحسنه بانک های ایران
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی