آقای دکتر Parviz Davami

Dr. Parviz Davami

استاد، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177633)

40
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers