آقای پروفسور Parviz Jobe dar Maralaie

Prof. Parviz Jobe dar Maralaie

استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177636)

8
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers