ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Rahim Sarvar

Doctor Rahim Sarvar

دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177779)

خلاصه رزومه علمی
دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی Rahim Sarvar در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی

سمتهای علمی و اجرایی Rahim Sarvar در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

سمتهای علمی و اجرایی Rahim Sarvar در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Rahim Sarvar Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهنقش برتر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در عرصه برنامه ریزی شهریهمایش سیستم های اطلاعات مکانی 841384
2دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی استقرار کانونهای جمعیت با تاکید بر سوانح طبیعی (مطالعه موردی ناحیه دماوند - فیروزکوه)اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات1381
3دریافت فایل PDF مقالهانسان، ساختمان ، شهر و محیط زیستهمایش ملی مناسب سازی محیط شهری1385
4دریافت فایل PDF مقالهرویکرد ظرفیتی برای توسعه پایدار محیط شهریهمایش ملی مناسب سازی محیط شهری1385
5دریافت فایل PDF مقالهپیش درآمدی بر، از صرفه جویی انرژی در ساختمان تا رویکرد راهبردی –ساختاری در اصلاح الگوی مصرف انرژی در برنامه ریزی شهریهمایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط1389
6دریافت فایل PDF مقالهمعرفی فرایند جامع برای گزینش محلات در اولویت برنامه سامان دهی وتوانمندسازی مورد: سکونت گاههای غیررسمی شهر گنبد کاووسدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1389
7دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شاخص پایداری عملکرد (SPI) برای خط مشی گذاری و توسعه گردشگریهمایش گردشگری و توسعه پایدار1390
8دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی محدوده شهری تهران براساس میزان آسیب پذیری معابر اصلی،ناشی از گسیختگی سطحی پس از وقوع زمین لرزه پایهپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی1392
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل موثربرجمعیت پذیری شهرجدید پرندکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید پرند)اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب پذیری معابر شهری ناشی از عدم رعایت حریم گسل مطالعه موردی: بزرگراه شهید همت، تهراندومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
12دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی برنامه های آمایش سرزمین در ایراناولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهتبیین جایگاه شهرهای میانی در توسعه فضایی کلان منطقه آذربایجانیازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه با تاکید بر ارائه راهنمای جامع ارزیابییازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی توزیع خدمات عمومی شهری و ارتباط آن با توسعه شهرمطالعه موردی شهر ایلاماولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار مدیریت شهری کلانشهر تهران در سازمانیابی کالبدی- فضایی وارائه راهکارهای ارتقای آناولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 14041391
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر وصول مالیات بر ارزش افزوده بر کیفیت ارائه خدمات شهری (بررسی موردی: منطقه 21 شهرداری تهران)اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»1393
18دریافت فایل PDF مقالهفناوری اطلاعات رویکردی جدید در طرح و برنامه ریزی شهرهای جدید ( چالشها و راهکارها )همایش بین المللی شهرهای جدید1384
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی سازگاری کاربری های شهری مورد مطالعه :نورآباد لرستانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحولات جمعیتی و کالبدی شهر اسلامشهر در دوره معاصراولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
21دریافت فایل PDF مقالهاولویتبندی شاخصهای توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی مطالعه موردی: شهر جدید اندیشهاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخصهای توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخصهای آموزشی،جمعیتی و بهداشتی-درمانی مطالعه موردی: شهر جدید اندیشهاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
23دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی فضای شهر از بعد سیما و منظر شهریاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت توسعه پایدار شهر جدید اندیشه با تأکید بر شاخصهای اقتصادی وفرهنگیاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت توسعه پایدار شهر جدید اندیشه با تأکید بر شاخصهای تاسیسات و تجهیزاتاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
26دریافت فایل PDF مقالهمدخلی بر آسیب شناسی بافت فرسوده شهری نمونه موردی:شهر شیرازاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
27دریافت فایل PDF مقالهنقش شهر مرودشت در توسعه اقتصاد بین المللی ایران با رویکرد GSOPهفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)1393
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی سازگاری کاربری های شهری (مورد مطالعه :نورآباد لرستان)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
29دریافت فایل PDF مقالهآمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه تعیین موقعیت راهبردی برنامه با مدل Swot-Anpدوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت1393
30دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر وضعیت توسعه یافتگی هفت شهر جدید و مهم کشوردوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت1393
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی برمکانیابی اراضی مسکونی درمحلات شهربناب با روش TOPSISاولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
32دریافت فایل PDF مقالهگسترش فضایی و تغییرات کاربری اراضی رامسر با سنجش ازدور و GISهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
33دریافت فایل PDF مقالهمدیریت جایگاه حمل ونقل دراقتصادشهرهای منطقه ایی مطالعه موردی: شهرگرگاندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1394
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیاستهای اجرایی دولت در تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری مطالعه موردی: کلانشهر مشهدهفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
35دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت بحران و برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر بلایای طبیعی (زلزله)اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت مناسب محیطی برای استفاده معلولین در فضاهای عمومی ناحیه هشتشهرداری منطقه یک شهرداری تهرانسومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1394
37دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی چالش های مدیریت شهری مطالعه موردی اسلامشهردومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار1394
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع نوسازی و بهسازی شهری اسلامشهر مطالعه موردی شهرک سالوردومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار1394
39دریافت فایل PDF مقالهنقش طراحی شهری در بهبود سیمای شهری با تاکید بر مبلمان شهری (نمونه مطالعه موردی: تهران منطقه 6)دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار1394
40دریافت فایل PDF مقالهامنیت اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمیچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1395
41دریافت فایل PDF مقالهمدیریت امنیت اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی مطالعه موردی گنبدکاووسچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1395
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاها های غیر رسمی مطالعه موردی شهر گلستان محله میمنت آباد حاشیه رودخانه شادچایدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاههای غیررسمی (مطالعه موردی شهر گلستان، محله میمنتآباد حاشیه رودخانه شادچای)سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی1395
44دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی فضاهای باز شهری با رویکردی ویژه بر هویت (مطالعه موردی میدان 22 بهمن شهر ایلام)اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری1395
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش شورای اسلامی شهر ایلام بر ارتقای عملکرد مدیریت شهریاولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری1395
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تئوری شهر هوشمند با بکارگیری تغییر سلولی کاربری ها در توسعه شهری ( با استفاده از مدلسازی آتاماتای سلولی گرافی )همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها1395
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مسجد در شهر اسلامی ( نمونه موردی شهر ایلام )همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها1395
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان مشارکت مردم در بهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر جهرم)کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهبردهای تمرکز زدایی از کلان شهرها با تاکید بر منطقه گرایی نوینکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده مطالعه موردی: بافت فرسوده شهرسمنانچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مولفه های تاثیر گذار اقتصاد سیاسی بر سازمانیابی فضایی شهری با تاکید برتهرانچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
52دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند تحولات و آینده نگری توسعه فضایی - کالبدی شهر الشتردومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار1395
53دریافت فایل PDF مقالهبرر سی نقش توان های محیطی و پتانسیل های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی : شهر الشتردومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار1395
54دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی و ارزیابی آسیب شناسی سرمایه اجتماعی شهری با استفاده از مدل ترکیبی HDI و GIS مطالعه موردی کلانشهر اهوازنخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 20161395
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اصول و چارچوب موثر از اسلام بر محیط اجتماعی شهرینخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 20161395
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توزیع فضایی فقر شهری در استان خوزستاننخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 20161395
57دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با کسب درآمد پایدار در شهرداری هادومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1396
58دریافت فایل PDF مقالهمدیریت انرژی و حمل و نقل با تاکید بر وضعیت توپوگرافی شهری منطقه 2 با استفاده ازنرم افزار مسیریابی و تخمین سوختکنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین1396
59دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تحولات کالبدی، اقتصادی، سیاسی، بازار بزرگ تهران در گذر زمانکنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین1396
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر تراکم جمعیت بر تصادفات موتورسیکلت سواران مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهرانسومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری1396
61دریافت فایل PDF مقالهبازآفرینی نقش میدان در طراحی شهرهای اسلامی- ایرانی با محوریت تجمعات عاشوراییاولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری1396
62دریافت فایل PDF مقالهFeasibility Study and New Strategies for Creating Sustainable Smart Citiesپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
63دریافت فایل PDF مقالهسیاستهای کشور در رابطه با ساماندهی سکونتگاه های غیررسمیپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
64دریافت فایل PDF مقالهنقش پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی شهریپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
65دریافت فایل PDF مقالهRecognizing Social Ecology With Emphasizing On Climatic Parameters(Case sample: the city of Ahvaz)پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
66دریافت فایل PDF مقالهاقتصاد مقاومتی ا لزامات اجرایی موانع وظرفیت های این سیاستپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات کالبدی،فضایی در حاشیه شهر تهران و ارزیابی آن؛ مطالعه موردی: مسگر ابادششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1397
68دریافت فایل PDF مقالهالزام شهرداری ها به کسب درآمد پایدار در راستای تامین منابع مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد مطالعه: شهرداری منطقه 19 تهراندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
69دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری منطقه 19 تهران درراستای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکتیدومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
70دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی راهبردی و عملیاتی تحقق توسعه برنامه ریزی در شهرها با تاکید بر اسلامشهردومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
71دریافت فایل PDF مقالهالزامات برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی جهت ساماندهی بافت فرسوده شهری(مورد مطالعه: منطقه17 تهران)دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
72دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مشکلات ناشی از رشد فیزیکی شهر اردبیلکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های تامین منابع مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: منطقه 91 شهر تهران)چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران1397
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوه های تامین منابع مالی در بافت های فرسوده شهری منطقه 19 تهران از منظر برنامه ریزی شهریچهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران1397
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش توان های محیطی و پتانسیل های گردشگری در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر الشتر)کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران1397
76دریافت فایل PDF مقالهظرفیت سنجی صیانت از حریم و برپایی مدیریت یکپارچه با تاکید برظرفیت طرح جامع حریم پایتخت و طرح های تکمیلی آنچهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران1398
77دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر ایلام)همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1397
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و جایگاه حمل و نقل هوشمند ITS بر مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی : منطقه 4 شهر تهران)دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران1397
79دریافت فایل PDF مقالهواکاوی نظریه شهر دانش بنیان وچالش های دستیابی به آن در ایرانششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
80دریافت فایل PDF مقالهتبیین مولفه های شهر هوشمند در راستای ایجاد مدل مفهومی فضای شهری سرزندهششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
81دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تجارب جهانی بازآفرینی شهری در بافتهای تاریخی شهری و چالش های پیش روی آن در ایرانششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
82دریافت فایل PDF مقالهسناریوهای مدیریت یکپارچه حریم منطقه کلانشهری تهرانششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
83دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی : منطقه 4 شهر ایلامدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
84دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر وضعیت و زمینه های بحران محیطی در غرب آسیااولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحقق حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری و مدیریت شهری (نمونه موردی: تهران و حوزه نفوذ)هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1399

Rahim Sarvar Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهجایگاه شهر قشم در توسعه اقتصاد منطقه ایفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1392
2دریافت فایل PDF مقالهمیزان فشردگی و گستردگی توسعه مدیریت شهری از منظر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر یزد)فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1393
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختاری و سنجش الگوی فضایی و سطح بندی ساخت و سازهای مناطق شهری بر اساس میزان بهره مندی از خدمات شهری مطالعه موردی مناطق پنج گانه شهر زاهدانفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1394
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل راهبردی تحولات فضایی- کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر)فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1395
5دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی استراتژیک و ارایه راهبردهای بهبود جایگاه سیستم حمل و نقل شهری در شهرکرد با استفاده از تلفیق رویکردهای SWOT و QSPMفصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی1395
6دریافت فایل PDF مقالهگردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی (مطالعه موردی : روستاهای دهستان مهماندوست نیر)فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی1395
7دریافت فایل PDF مقاله ممیزی املاک شهری و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: شهر نوش آبادفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1396
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل راهبردی و مدیریت نوسازی بافت های فرسوده(مورد: شاهین دژ)مجله آمایش جغرافیایی فضا1396
9دریافت فایل PDF مقالهتببین عوامل ژیوپلیتیک موثر بر روابط ایران و عراقپژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل1396
create: 2 June 2019 - view 2333

Rahim Sarvar annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords

Support