ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Alireza Bandani

Alireza Bandani

ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177842)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Alireza Bandani در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان

سمتهای علمی و اجرایی Alireza Bandani در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Alireza Bandani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثر شبه هورمون جوانی پیرپروکس فن روی مراحل سنی سن گندم ( تخم ها، پوره ها و حشرات کامل )دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهتعیین چندشکلی ژنوتیپهای گندم بومی سیستان با استفاده از نشانگرهای مولکولی نیمه تصادفی(ISJ( Intron Splicing Junction و مقایسه آن بانشانگر RAPD-PCRچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت دو جمعیت شته پنبه Aphis gossipii (Hom.: Aphididae) به حشره کشهای پی متروزین و ایمیداکلوپریداولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی1388
4دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش های بیوتکنولوژی در مطالعه ویژگیهای گوارشی سرخرطومی حنایی خرما Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera:Curculionidae)همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات توام عصاره های گیاهی و قارچ Beauveria bassiana علیه Hyphantria cunea روی میزبا نهای گیاهی مختلفسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فعالیت آلفا-آمیلاز گوارشی در دو گونه شته باقلا و شته جالیز با تکنیک الکتروفورزسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی فعالیت آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز گوارشی در لوله گوارش سرخرطومی حنایی خرماسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
8دریافت فایل PDF مقالهفعالیت آلفا آمیلاز در ابریشم باف پاییزی Hyphantria cunea روی میزبان های گیاهی مختلفسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
9دریافت فایل PDF مقالهاثر کنه کشی عصاره برگ گیاه اکالیپتوس Eucalyptus comondulensis و کونوکارپوس Conocarpus erectus روی کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticaeاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
10دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و تشخیص آلفا - آمیلاز Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) و تأثیر عصاره های پروتئینی چند گیاه بر فعالیت آناولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مهارکنندههای پروتئینی بر فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز گوارشی شب پره پشتPlutella xylostella Linnaeus (Lep.: Plutellidae) الماسیسومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی1394
12دریافت فایل PDF مقالهشبپره مینوز گوجه فرنگی Lep.: Gelechiidae Tuta absoluta Meyrick به عنوان آفت مهم گوجه فرنگی در ایرانسومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی1394
13دریافت فایل PDF مقالهاثر آفت کش ارگانیک سولان بر مراحل نابالغ و بالغ کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae و شته رز Macrosiphum rosaeدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
14دریافت فایل PDF مقالهورود گونه مقاوم شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera:Gelechiidae به ایران و تهدید های پیش رودومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
15دریافت فایل PDF مقالهخاموشی ژن گلوتن هیدرولاز در سن گندم با استفاده از تکنیک RNAiدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397

Alireza Bandani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مهارکننده های پروتیینی بذر گیاهی بر فعالیت پروتیاز گوارشی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)فصلنامه حفاظت گیاهان1395
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حشره کش های پریمیکارب و تیامتوکسام بر فعالیت آنزیم های سم- زدای شته سیاه باقلادوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1395
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassianaدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1397
4دریافت فایل PDF مقالهاثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae)دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1396
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات بازدارندگی رشد، ضد تغذیه ای و کشندگی عصاره متانولی مغز دانه چریش روی کرم قوزه پنبه(Helicoverpa armigera (Hubnerدر مقایسه با دو ترکیب تجاری نیم آزال و نیم پلاسدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
6دریافت فایل PDF مقالهاثرات بازدارندگی رشد، ضد تغذیه ای و کشندگی عصاره متانولی مغز دانه چریش روی کرم قوزه پنبه(Helicoverpa armigera (Hubnerدر مقایسه با دو ترکیب تجاری نیم آزال و نیم پلاسفصلنامه علوم آب و خاک1388
create: 2 June 2019 - view 1056
Support