آقای دکتر Alireza Bandani

Dr. Alireza Bandani

استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177842)

16
23
1
91
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers