آقای دکتر Hassan Mishmast Nehi

Dr. Hassan Mishmast Nehi

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177843)

47
8
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers