غلامرضا شمسی | سیویلیکا

غلامرضا شمسی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی غلامرضا شمسی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)

مقالات غلامرضا شمسی در کنفرانس های داخلی

تحلیل پایداری پایه تاج بین کارگاههای استخراج معدن کوشک
سال 1383
ارائه شده در دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
مدیریت طرح و ساخت تونلهای بلند و عمیق انتقال آب
سال 1384
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
انتخاب روش حفاری بهینه از لحاظ فنی ( برای تونل انتقال آب قمرود ( قطعات 3 و4)
سال 1385
ارائه شده در هفتمین کنفرانس تونل ایران
بررسی ارتباط بین نرخ نفوذ TBM و کیفیت توده سنگ، مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود (قطعات 3و4)
سال 1385
ارائه شده در هفتمین کنفرانس تونل ایران
پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری TBM در تونل انتقال آب کرج - تهران
سال 1385
ارائه شده در هفتمین کنفرانس تونل ایران
ارزیابی همگرایی تونل انتقال آب قمرود و تأثیر آن بر عملکرد ماشین حفاری TBM
سال 1386
ارائه شده در سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
بررسی هجوم آب و نشت گاز به داخل تونل تاقدیس اسیر
سال 1386
ارائه شده در بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقش مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک درتونلسازی مکانیزه در شرایط دشوار زمین شناسی
سال 1390
ارائه شده در نهمین همایش ملی تونل
تاثیر جایگزینی خاکستر پوسته برنج شلتوک با درصدهای متفاوت بجای سیمان مصرفی بتن بردوام مقاومت فشاری درحالت مستغرق دردریای خزر
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
بررسی ترک خوردگی تونل های سگمنتی در محیط سنگی؛ مطالعه موردی: تونل انتقال آب کرج
سال 1393
ارائه شده در پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
بهسازی لرزه ای تونل در محدوده گسل به روش درزه های متوالی- مطالعه موردی: تونل انتقال آب کرج
سال 1393
ارائه شده در پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
بررسی جایگاه دانش و صنعت تونلسازی ایران
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
بررسی جایگاه دانش و صنعت تونل سازی ایران
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران