آقای Mahmoud Mokhtari

Mahmoud Mokhtari

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قاین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178017)

16
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers