آقای دکتر Jafar Mirkatuoli

Dr. Jafar Mirkatuoli

دانشیار دانشگاه گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178114)

25
20
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs