ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Majid Aunagh

Majid Aunagh

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178126)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Majid Aunagh در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

Majid Aunagh Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهنشانه های ژئومورفولوژیکی تغییرات اقلیمی کواترنر منطقه گرگان (خزر شرقی)دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1378
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل خطر روانگرایی در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستاندومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
3دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر روانگرایی با مدل SWM و ابزار سامانه های اطلاعات جغرافیایی در شهرهای واقع در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستانهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان1386
4دریافت فایل PDF مقالهپهنه‌بندی خطر خشکسالی با استفاده از از شاخص بارش استاندارد (SPI) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز اترک خراسان شمالی)دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
5دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی خطر روانگرایی با استفاده از مدل SWM(مطالعه موردی دشت آققلا- استان گلستان)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی سیاست ها و برنامه های مدیریت خطر زمین لغزش در آبخیز الموتپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهالزامات آمایشی مدیریت پایدار خطرات طبیعی در مقیاس آبخیز:یک مدل خطرمدار پیشنهادیپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خشکسالی حوزه آبخیز اترک به منظور مدیریت بهینه منابع آبششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه مدل آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز چهلچای، گلستانچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
10دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی خطر زمینلغزش توسط روش آماری رگرسیون چندمتغیره گام به گام درحوضه چهلچای، استان گلستانهمایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط1389
11دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش در آبخیز سیاه رودبار- گلستاندومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خسارت زمینلغزش در حوضه آبخیز چهلچای، استان گلستانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت کیفی آب رودخانه چهل چای حوضه رودخانه گرگان رود با استفاده از شاخص کیفیت آب و استاندارد کیفیت آب ایرانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین پتانسیل روانگرایی خاک در سواحل جنوب شرقی دریای خزر استان گلستان1390
15دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و معادله اسکیدمور در تعیین حد ‌مجاز فرسایش خاک برای برنامه‌ریزی اقدامات حفاظت خاک درآبخیز چهل‌چای_ استان گلستاناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
16دریافت فایل PDF مقالهاثر برنامه های آمایشی بر کاهش عناصردر معرض خطرسیلدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر معیار خاک در بیابان زایی دشت ورامین با استفاده از مدل IMDPA وgisدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهمترین عوامل بیابان زایی به روش ICD و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب برای حوزه آبخیز کوهدشت لرستاندومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی با استفاده از مدل ICD در منطقه حارث آباد سبزواراولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر مقیاس نقشه در تفکیک واحدهای کاری ژئومورفولوژی پهنه­بندی خطر بیابانزایی «مطالعه موردی: منطقه حارث آباد سبزوار»اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییر اقلیم حوضه آبخیز قره سو با استفاده از داده های سناریو A1B مدل HADCM3 دردوره ی 2099-2080اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
22دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی پارامترهای اقتصادی- اجتماعی حوضه های آبخیز به منظور استفاده در برنامه ریزی و آمایش سرزمیناولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
23دریافت فایل PDF مقالهنقش آمایش سرزمین در مدیریت و برنامه ریزی خطربیابانزایی حوزه آبخیزکوهدشتاولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های پیل گریم و هاف برای تعیین الگوی زمانی بارش در حوضه آبخیز سد بوستاناولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تهیه نقشه شدت بیابانزایی به روش IMDPA با دو معیار پوشش گیاهی و خاک با استفاده از GIS «مطالعه موردی: دشت آلاگل- استان گلستان»اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثرنقشه شیب، سنگ، کاربری در خطر بیابانزایی دشت گنبد- داشلی برون، استان گلستاناولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
27دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین توزیع فراوانی برازش یافته سیلاب با استفاده از معیارهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوضه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی)اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکولوژیک بمنظور مدیریت و برنامه ریزی خطربیابانزایی حوزه آبخیز کوهدشت لرستانهمایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
29دریافت فایل PDF مقالهتوسعه و به کارگیری شاخص پایداری آبخیز WSI برای آبخیز چهل چای، رودخانه گرگانرود استان گلستاناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرAtriplex halimus برخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک درمنطقه اینچه برون استان گلستاندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاشت آتریپلکس (Atriplex halimus) بر ترسیب کربن خاک منطقه مطالعاتی: مراتع اینچه برون، استان گلستاندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی توزیع زمانی بارش با روش رتبه بندی درحوضه آبخیز سدبوستانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت بیابانزایی باتاکید برمعیارفرسایش بادی به روش MICD73 مطالعه موردی: منطقه باشتین سبزوارسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص عملکرددربیابانزایی منطقه آق بند با استفاده ازمدل IMDPAسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان توسعه وآمایش حوضه آزران کاشان،با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهزمین لغزش های کم عمق واثرات زیست محیطی آن در حوضه زیارت گرگاندومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامتر های رطوبتی خاک در ایجاد لغزش های کم عمق در زیر حوضه تول بنه (زیارت گرگان)دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
38دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری مدل psr به منظور محاسبه شاخص پایداری آبخیزWSI برای آبخیز چهل چای رودخانه گرگانرود استان گلستاندومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
39دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره جالابی حوزه ابخیز اترک با استفاده از مدل WetSpaنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
40دریافت فایل PDF مقالهمروری براثرات کاربری اراضی برخصوصیات کمی و کیفی منابع آبنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
41دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی سیلاب مبتنی بر عدم قطعیت با استفاده از روش GLUEاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
42دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل هیدرولوژیکی- توزیعی مکانی در تعیین هیدروگراف سیل رودخانه اترکدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شاخص فرسایندگی فورنیه در منطقه اترک سفلی در استان گلستاندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
44دریافت فایل PDF مقالهبرآورد فاکتور فرسایندگی باران با استفاده از الگوریتمهای زمین آمار برای برآورد فرسایش در مدل WaTEM/SEDEM در حوضه روضهچایپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
45دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی گرد و غبار در استان خوزستاندومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
46دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر بیابانزایی با استفاده از روش مدالوس در غرب استان گلستاندومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
47دریافت فایل PDF مقالهتعیین کیفیت آبهای زیرزمینی با استفاده از زمین آمار در غرب استان گلستاندومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطر بیابانزایی منطقه فدیشه نیشابور با استفاده از مدلMICDدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک بیابانزایی منطقه فدیشه نیشابوردومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
50دریافت فایل PDF مقالهاثرتغییرکاربری اراضی برپهنه سیل؛ مطالعه موردی روستاهای حوضه آبخیز آزران کاشانسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی شدت و روند سالانه گرد و غبار در استان ایلاماولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری1393
52دریافت فایل PDF مقالهتوسعه سیستم های پیش آگاهی خطربیابان زایی روندهای اخیرونیازهای آیندهدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری1393
53دریافت فایل PDF مقالهشاخص پایداری کاربری ابزار مدیریت یکپارچه سرزمین (مطالعه موردی: سواحل جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان)سومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی1385
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان محیطی به منظور برنامه ریزی و ساماندهی محیط زیستسومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
55دریافت فایل PDF مقالهتعیین پتانسیل روانگرایی خاک در سواحل جنوب شرقی دریای خزر استان گلستاناولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری1390
56دریافت فایل PDF مقالهتوسعه سیستمهای پیشآگاهی خطر بیابانزایی مبتنی بر نگرش سیستماتیک مدلهای یکپارچه مدلهای مردم محورهفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1394
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کاربری اراضی دشت مشهد طی سالهای 1985تا2013دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی روند تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG مطالعه موردی : دشت مشهددومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت فعلی بیابان زایی منطقه جیرفت، استان کرمان با استفاده از مدل ESAsدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه بیابان دامغان با استفاده از مدل MICDدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
61دریافت فایل PDF مقالهانطباق تصاویر ماهوارهای با آمار هواشناسی در بررسی سه موج گرد و غباری ( پژوهش موردی: استانهای خوزستان و ایلام)اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار1394
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه جیرفت، استان کرمان با استفاده از مدل MICDپنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1395
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک بیابان زایی و ارائه برنامه مدیریتی منطقه تالاب کجی نمکزار نهبندان با مدل MICDسومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1395
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل شدت خطر بیابانزایی تالاب کجی نهبندان با استفاده از مدل MICDسومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1395
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانی پیش بینی پذیرش مردمی سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی به تفکیک تقسیمات سیاسی حوزه آبخیز حبله رودسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
66دریافت فایل PDF مقالهآینده نگاری فراهمی آب برای تامین نیازهای محیط زیستی در منطقه سیستانچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری به تفکیک تقسیمات سیاسی حوزه آبخیز حبله روداولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
68دریافت فایل PDF مقالهنقش رخساره نبکا در بهبود زیست بوم مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه ی موردی: دشت صوفیکم - استان گلستان)پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی1396
69دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مناطق بیابانی و تاب آوری جوامع محلی در جنوب حوضه حبله روددومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
70دریافت فایل PDF مقالهمدل مناسب ارزیابی وضعیت خطر بیابان زایی جهت مدیریت مناطق بیابانی در کشور ایران (مطالعه موردی: بخش جنوبی حوضه حبله رود )دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت بیابان زایی با استفاده از روش ESAI (مطالعه موردی: منطقه اترک استان گلستان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
72دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخص های مختلف پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دور(مطالعه موردی : حوضه اترک استان گلستان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
73دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی سیلاب رودخانه گرگانرود با استفاده از مدل HEC-RASچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
74دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روش های عدم قطعیت در مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکیچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
75دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هیدرولوژیکی روش های مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابورچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
76دریافت فایل PDF مقالهمروری بر فرسایش خاک ورزی و اهمیت و برآورد آنچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
77دریافت فایل PDF مقالهمساله مسیریابی تولید، بهینه سازی استوار، عدم قطعیت، بهینه سازی تجمع ذراتچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
78دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی به منظور برنامه ریزی مدیریت حوضه رودخانه حبله رودسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
79دریافت فایل PDF مقالهمعرفی چارچوب سلسله مراتبی چند مقیاسی برای مدیریت موثر حوضه‎های رودخانه‎ایسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
80دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش ارزیابی آسیب پذیری سیستم رودخانه ای (RBV)همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست1397
81دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی و اجتماعی سیستم های رودخانه ای (RBV )در حوضه رودخانه جراحیهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست1397
82دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش ارزیابی آسیب پذیری سیستم رودخانه ای (RBV)دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
83دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی و اجتماعی سیستم های رودخانه ای RBV در حوضه رودخانه جراحیدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی مطالعات صورت گرفته تشخیص و پایش طوفان های گرد و غباری در ایرانهمایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل1398

Majid Aunagh Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان و انطباق توسعه کاربری سکونتگاه روستایی مدل سیستمی با کاربری موجود در آبخیز زیارت گرگاندوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای1394
2دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر سیل با دو مدل مادکلارک و HEC-RAS در آبخیز سد بوستان استان گلستانفصلنامه آب و خاک1393
3دریافت فایل PDF مقالهبرنامه مدیریت خطر بیابان زایی منطقه آق بند استان گلستانفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1392
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تفکیک رخساره های ژئومورفولوژی منطقه سبزوار با استفاده از سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیاییفصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1397
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی و رتبه بندی عوامل پیشران اجتماعی بیابان زائی دشت سیستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی شدت آبگریزی خاک و تغییرات زمانی آن پس از آتش سوزی تجویزی در مناطق جنگلی آبخیز توشن استان گلستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری الگوی فضایی-زمانی طوفان گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایرانپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطر فرسایش خندقی با مدل های آماری در میان حوضه ناغان، استان چهارمحال و بختیاریپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطر بیابان زایی (سیستم شاخص های بیابان زایی مدیترانه ای اروپا، DIS4ME) منطقه مورد مطالعه: اترک سفلی در استان گلستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
10دریافت فایل PDF مقالهتدوین برنامه مدیریت بیابانزایی منطقه سبزوارپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی مدل های ایرانی ارزیابی خطر بیابان زایی IMDPA و MICD (مطالعه موردی: منطقه سبزوار)پژوهش های حفاظت آب و خاک1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODISفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1398
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستانفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1398
14دریافت فایل PDF مقالهکاربرد چارچوب سلسله مراتبی چند مقیاسی برای تفکیک واحدهای مکانی آبخیزها (مطالعه موردی:آبخیز تیل آباد_استان گلستان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1398
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری سیستم های رودخانه ای در حوضه رودخانه جراحیپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
16دریافت فایل PDF مقالهنقش روندیابی رودخانه در شناسایی و اولویت بندی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد بوستان از نظر سیل خیزی و ارائه راهکارهای مدیریتیفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعه موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان)فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1397
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییر اقلیم و کاربری زمین و ارائه برنامه پیشنهادی آمایش کم کربن در حوضه آبخیز دشت کاشانفصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1398
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع مکانی خطر بیابان زایی منطقه سبزوار با استفاده از مدل IMDPAفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1398
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مطالعات مخاطره گردوغبار در جنوب غرب ایران در دوره ۲۲ ساله (۲۰۱۷-۱۹۹۶)تحلیل فضایی مخاطرات محیطی1397
21دریافت فایل PDF مقالهزمین لغزش برای دو سناریوی عادی و بحرانی در آبخیز چهل چای، استان گلستانپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1395
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سناریوهای تغییر کاربری اراضی بر روی مولفه های بیلان آبی با استفاده از مدل WetSpa (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت استان گلستان)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1397
23دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند بلندمدت سری های اقلیمی و هیدرولوژیکی در شرق حوزه آبخیز گرگانرود استان گلستان با استفاده از روش های آماری حذف خودهمبستگی پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1398
24دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل مدیریت جامع منابع آب و خاک حوضه رودخانه حبله رود با استفاده از رویکرد پویایی سامانهپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1400
25دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل های ترکیبی فاصله ماهالانوبیس و یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اوغان، استان گلستان)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1399
26دریافت فایل PDF مقالهبرآورد سهم واحدهای زمین شناسی به عنوان منابع تولید رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش انگشت نگاری رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تول بنه، استان گلستان)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1398
27دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل پویایی سیستم برای پیش بینی اثرات اجرای سناریوهای مدیریت پوشش‎ ‎گیاهی بر ساختار اکولوژیک سیمای‎منظر حوضه حبله‎‎رودفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1396
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر مشارکت مردمی و پیش بینی پذیرش مردمی سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی حوضه حبله رودفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
29دریافت فایل PDF مقالهگزارش فنی: محدودیت توسعه کاربری سکونتگاهی ناشی از سیلاب و ضریب رواناب در چارچوب آمایش سرزمین، مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت گرگانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مدل‌سازی تغییرات زمانی- مکانی کاربری اراضی در گسترش شدت بیابان‌زایی مناطق خشک شمال شرق ایران (سرخس)فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1399
31دریافت فایل PDF مقالهپایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی و زمانی کاربری/ پوشش اراضی (مطالعة موردی: منطقة مراوه‌تپه، گلستان)فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1394
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطر و ریسک بیابان‌زایی با استفاده از روش TOPSIS-GIS (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی باشتین سبزوار-خراسان رضوی)فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1398
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر انواع مدل‌های رقومی ارتفاعی در برآورد دبی و بار معلق با استفاده از مدل SWAT، مطالعه موردی: آبخیز گالیکش استان گلستانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
34دریافت فایل PDF مقالهارایه سناریوهای مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور و انتخاب بهترین گزینه‌ها با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیارهفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
35دریافت فایل PDF مقالهپیش‌بینی متغیرهای اقلیمی دوره‌‌های آتی با کاربرد مدل HadCM3 و سناریوهای اقلیمی، مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک منتخب حوضه حبله‌رودفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
create: 2 June 2019 - view 808
Support