آقای دکتر Yahya Kardgar

Dr. Yahya Kardgar

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178161)

9
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers