جلال حجازی | سیویلیکا

دکتر جلال حجازی

استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی جلال حجازی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • پژوهشنامه ریخته گری (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی جلال حجازی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علم و صنعت ایران (عضو هیات علمی)
  • اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران (رئیس کنفرانس)
  • انجمن ریخته گری ایران (عضو)

مقالات جلال حجازی در کنفرانس های داخلی

تاثیر شرایط بهم زدن حمام الکترولس روی کیفیت پوشش های کامپوزیتی نیکل، فسفر، سولفور مولیبدن برای کاربردهای تریبولوژیک (ضد اصطکاک)
سال 1374
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران
ارزیابی رفتار سایشی فولادهای مقاوم به سایش با روش جدید آزمون پین روی دیسک
سال 1386
ارائه شده در یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
مهندسی و وظایف مهندسان
سال 1388
ارائه شده در کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
اثر آلومینیم بر رفتار سایشی فولاد هادفیلد
سال 1388
ارائه شده در دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
ارزیابی رفتار سایشی فولادهای مقاوم به سایش با روش جدید ازمون پین روی دیسک
سال 1386
ارائه شده در اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
بررسی پدیده های چروکیدگی و ترک دار شدن سطح در تغییر شکل پلاستیک فولاد آستنیتی منگنزی
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
ارزیابی مکانیزم شکست در فولاد هادفیلد
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
بررسی و تحلیل چالشها و راه کارهای توسعه علمی ریخته گری درایران
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران

مقالات جلال حجازی در ژورنال های داخلی

ضرورت ارزیابی دوره های دکترای مهندسی در کشور
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
تحلیلی بر آزمون جامع دوره های دکترای مهندسی
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
ضرورت تمام وقت بودن دانشجوی دکترای مهندسی
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
گزینش دانشجو در دوره دکترای مهندسی
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
ضرورت انتشار مقاله علمی از پایان نامه برای فارغ التحصیلی دانشجوی دکترا
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
نگرشی بر مشکلات آموزشی و پژوهشی دوره های دکترای مهندسی در دانشگاه های کشور
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
پروژه های دکترای مهندسی و رابطه صنعت و دانشگاه
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
زمان بندی دوره تحصیلی دکترای مهندسی
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
کیفیت تدریس و انتخاب دروس در دوره دکترای مهندسی
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
ویژگی های استاد راهنمای رساله دوره های دکترای مهندسی
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
بررسی و بازنگری دوره های دکترای مهندسی کشور
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
بررسی الگوهای آموزش دوره دکترای مهندسی و پیشنهاد بهبود شیوه موجود در کشور
سال 1380
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
مواد یا مواد مهندسی مقدمه ای بر طبقه بندی آموزش مواد مهندسی
سال 1382
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
فلسفه و نظم آموزش مهندسی مواد و توانایی های دانشجو
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
آموزش مهندسی مواد و متالوژی در ایران مقدمه ای بر روند تاریخ
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
آموزش مهندسی متالوژی و مواد در اروپا مقدمه ای بر تحلیل تاریخ دوران نوزایی
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
گرایش ها و مراکز آموزشی رشته مهندسی مواد و متالوزی در ایران
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
هدف های اشتغالی آموزش مهندسی مواد
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
مدلی برای بهینه سازی نسبت دانشجو به استاد در آموزش مهندسی و علم مواد
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
عناصر نظام آموزش استاد_شاگردی مدلی برای بهسازی نظام آموزش مهندسی
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
ارکان نظام آموزشی مهندسی
سال 1385
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
اخلاق و آیین مهندسی جهان پایی است
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
فناوری و دانش فنی
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
الگویی برای نظام آموزش مهندسی مواد
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
ارتباط بین کرنش دوقلویی و پدیده ی چروکیدگی سطحی در تغییر شکل موم سان فولاد آستنیتی منگنزی
سال 1393
ارائه شده در دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد
استفاده از سنگ ساینده جهت ارزیابی رفتار سایشی فولادها
سال 1389
ارائه شده در دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد
اثر آلومینیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد هادفیلد تحت سایش آرام
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران