آقای Babak Shamshiri

Babak Shamshiri

دانشگاه شیراز،علوم تربیتی روانشناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178229)

29
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers