آقای پروفسور Hossein Hataminejad

Prof. Hossein Hataminejad

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178333)

160
205

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers