آقای دکتر Hosein Banifatemeh

Dr. Hosein Banifatemeh

دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178373)

8
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers