آقای َAram Tirgar

َAram Tirgar

دانشگاه علوم پزشکی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178389)

20
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers